Translate

dilluns, 25 d’abril del 2016

VISITA A LA FIRA INNOVEM DELS ALUMNES DE PRIMER DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ADMINSITRACIÓ

Els alumnes de primer del cicle formatiu de Gestió Administrativa i de primer del cicle formatiu d’Administració i Finances han estat aquest passat divendres dia 22 d’abril a la Sala Multifuncional i Centre de Convencions del Mercadal per assistir al programa d’InnovEm que es duia a terme el divendres dematí.

La associació de Joves Empresaris de les Illes Balears organitzà InnovEm, un punt de trobada de projectes, recursos i persones entorn a la innovació en l'àmbit professional i empresarial per transmetre la importància d'innovar per aconseguir una massa empresarial competitiva.

InnovEm és una fira de projectes empresarials innovadors que exerceix com a motor de la innovació donant suport als sectors empresarials des de diferents angles: el de taulell de projectes, productes i serveis; el de generador d'informació, de recursos (econòmics i humans), de negoci i de col·laboracions i el de la pràctica i formació amb ponències i presentacions de projectes innovadors.


Era la vuitena edició de Innovem ha tengut lloc els dies 21 i 22 d'abril a la Sala Multifuncional i Centre de Convencions des Mercadal, dos espais multidisciplinars que aporten moltes solucions i eines per desenvolupar trobades i activitats diferents.


Els participants varen anar des de empresaris, empreses, emprenedors, fins a entitats

Es va voler transmetre, de nou, la importància d'innovar per aconseguir una massa empresarial més competitiva capaç de realitzar una ràpida adequació a les necessitats d'uns mercats globalitzats que exigeixen una adaptació constant.

Després de set anys, Innovem va seguir sent un referent a Menorca per al món de l'empresa i l'emprenedoria, volent continuar impulsant el creixement de les petites i mitjanes empreses així com dels autònoms per tal de millorar la seva professionalització ja que els principals objectius de la fira han estat els que es citen a continuació: ser motor de la innovació, facilitar i apropar recursos (humans, financers i de coneixement) als projectes innovadors, fer d'aparador de projectes d'innovació empresarial, oferir solucions innovadores, generar coneixement i cultura de la innovació empresarial, crear comunitat entorn de la innovació i oferir un punt de trobada a empresaris i emprenedors on debatre, conèixer-se, compartir i fer negoci.

INNOVEM EN XIFRES
7 edicions
3.525 assistents presencials
11.625 seguidors per streaming
60 conferències
105 projectes empresarials innovadors presentats
10 tallers formatius
25 activitats de networking
53.253 visites a la web
33.324 visitants únics
1.024 amics a Facebook
1.867 seguidors a Twitter

Les diferents activitats que es van dur a terme foren presentacions de projectes, conferències, anuncis d'empreses i entitats, serveis de B2B, mostrar un espai de showroom per a empreses, tallers de formació en simultani, realitzar accions de networking a la recerca de recursos i col·laboracions, difondre el lloc web de la fira InnovEm.
A més, InnovEm convocà el concurs "projectes empresarials innovadors" amb l'objectiu de donar suport i difondre iniciatives emprenedores i innovadores a través de la seva fira i plataforma web.