Translate

dissabte, 30 de gener de 2016


WORKING WITH
MIND MAPS
IN
E-TWINNING


This Friday the students who take part in the E-TWINNING PROJECT 2015-2016 had been working with mind maps!!!!

Regarding the news we had been told to read, understand and summarize by our foreign partners, this Friday we had all done a mind map, specifically a bilingual one.Here you are some examples of the Spanish students' mind maps:
Albert's Cmaptools mind map


Ana's Cmaptools mind map


Jordi's Cmaptools mind map

Marc's Cmaptools mind map


Gemma's Cmaptools mind map


Here you are some examples of the German students' mind maps:

Dominik and Jannik's Mind map 
Rick and Vincent's Mind map


Rabia and Carolina's Mind map


First of all the mind map had been done using a computing tool: the Cmaptools software.

Then, the students had been putting in practice their own creativity and.....they have also written down the mind map in a colorful poster board with colored words and sentences. We are now in this step….IMAGINATION IN ITS MOST POWERFUL STAGE!!!!

All of us have had a lot of fun!!!!

Keep aware because we are going to upload the final result of our colorfyl poster boars in a short time…..

dimecres, 27 de gener de 2016

FEIM MAPES CONCEPTUALS PER ESTUDIAR EL TRACTAMENT DE LA CORRESPONDÈNCIA DINS LES EMRPESES


Amb els alumnes del Primer Curs del Cicle de Grau Mitjà d’Administració i Gestió aquesta setmana hem estat treballant com s’ha de fer el tractament de la correspondència d’una empresa.
Tant si aquesta correspondència ens arriba a l’empresa on treballem i de la qual estam encarregats, entre d’altres funcions, del departament de tractament de correspondència, com si aquesta correspondència ha de sortir de l’empresa.
Per tant, hem vist les dues cares de la moneda.....el tractament de la correspondència d’entrada i de sortida.
I com hem decidit treballar-ho, doncs, intercalant a l’explicació una DINÀMICA DE GRUP on els alumnes, amb grups de 4 persones aproximadament, han fet un mapa conceptual de cada una de les fases que es donen quan el departament de tractament de correspondència d’una empresa es troba davant un document o un paquet que entra a l’empresa; i també de cada una de les fases que es donen quan el departament de tractament de correspondència d’una empresa es traba davant un document o un paquet que l’empresa vol enviar a l’exterior.Els alumnes han posat tota la seva imaginació fent els mapes conceptuals i, apart, de fer-los correctament els han fets molt polits.

  
EXEMPLE DELS MAPES CONCEPTUALS DE LES FASES DEL PROCEDIMENT DEL TRACTAMENT DE LA CORRESPONDÈNCIA D’ENTRADA:
EXEMPLE DELS MAPES CONCEPTUALS DE LES FASES DEL PROCEDIMENT DEL TRACTAMENT DE LA CORRESPONDÈNCIA DE SORTIDA:Després alguns dels membres d’alguns grups els ha tocat ”a random” fer l’explicació a tot el grup classe, a partir del seu mapa conceptual, de què és i en què consisteix el procés de TRACTAMENT DE LA CORRESPONDÈNCIA D’ENTRADA I DE SORTIDA.
De ben segur que, a l’hora d’estudiar per a la futura avaluació d’aquest temari del curs, els serà més fàcil ja que treballant en grup i utilitzant l’eina dels mapes conceptuals, es fa un aprenentatge més significatiu. I....fora oblidar-nos de que s’han in
terrelacionat tot el temps d’aquesta activitat i s’han sentit protagonistes dins aquesta part del mòdul de Comunicació Empresarial i Atenció al Client.dilluns, 18 de gener de 2016

 

GOING THROUGH THE 205-2016 E-TWINNING PROJECT

Just more or less one week after our re-start of the lessons after Christmas, the Etwinning project of this academic year 2015-16 is ongoing.


Our students and the German ones have been during Christmas choosing a current new from the Internet new's webpages, which take their attention.


Each German student or each pair of German students have choosen a new in English for each Spanish student.
In addition, each Spanish student havs choosen a new in Spanish for each German student or each pair of German students.
Here you have the Padlet created by the both groups of students to make let the others know which was the new they are working on.


Spanish students Padlet:German students Padlet:
Then, during last week, all of us have go further on and read and understand the new in order to make a conceptual map to finish that activity.
The Spanish students, will be do the conceptual map using computing tools, such as CmapTools programme.
But then, they also want to show their creativity and make this by hand using colorful pages and handmade writings.
The conceptual map will be BILINGUAL: Spanish and English


In following entries, we would upload these new's conceptual maps.


Looking forward to see the results!!!!