Translate

dissabte, 19 de març del 2016

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT: THE FLIPPED CLASSROOMCURS SOBRE EL MODEL «CAPGIREM L'AULA: FLIPPED CLASSROOM»

Deu professors del nostre centre, entre d'ells sis del departament d'Administració i Gestió, van assistir el passat cap de setmana, els dies 18 i 19 de març, al curs CAPGIREM L'AULA: FLIPPED CLASSROOM organitzat pel Centre de Professorat de Menorca (CEP)


«Flipped Classrom» és un model pedagògic que transfereix el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l'experiència del docent, per facilitar i potenciar altres processos d'adquisició i pràctica de coneixements dins l'aula.
No obstant això, “flippear” una classe és molt més que l'edició i distribució d'un vídeo. Es tracta d'un enfocament integral que combina la instrucció directa amb mètodes constructivistes, l'increment de compromís i implicació dels estudiants amb el contingut del curs i millorar la seva comprensió conceptual. Es tracta d'un enfocament integral que, quan s'aplica amb èxit, recolzarà totes les fases d'un cicle d'aprenentatge. (Taxonomia de Bloom)La participació ens va permetre de fer un tast dels recursos i possibilitats que ofereix aquest model educatiu de cara a la millora del rendiment acadèmic i personal del nostre alumnat. 

Vam poder conèixer per uns i aprofundir per a altres en què consisteix el moviment "Flipped Classroom" i el potencial que té com una de les noves maneres de treballar a classe mitjançant l'ús de les TIC i les metodologies més actives i més eficaces a l'aula actua. 
I també vam poder familiaritzar-nos amb programari i aplicacions per a la preparació de videotutorials, útils per a la millora pedagògica.


Ara ens toca aprofundir aplicar algunes d'aquestes eines i tècniques educatives a l'aula.dijous, 17 de març del 2016

LAST SKYPE WITH THE GERMAN STUDENTS
IN THE COURSE OF THE E-TWINNING PROJECT 2015-2016

Today the students of 1r d’Admisnitració i Finances, which are taking part into the E-Twwinning project, have been doing the last Skype with the German students.

The reason why they we had scheduled a Skype with them the 17th of March of 2016 was because we needed to ask to the German students the questions related to the companies we had been working and preparing a presentation for the last two months. And we also had to answer the questions related to the companies that the German students worked and presented.


We had a good time talking together!!!

Now, it’s time to prepare a spot regarding our companies both Ca’s Sucrer and Gin Xoriguer in order to advertise the products they sell. 
Once they are done and the German students have done their spots, they will be published to let them people to voted to the best one.


Some prize is waiting for some students!!!

dissabte, 12 de març del 2016 PRESENTACIÓ DELS PROJECTES D'EMPRESA DE SEGON DE GRAU SUPERIOR I FINANCES


Com cada curs, els alumnes de segon d'Administració i Finances han fet una presentació en públic dels projectes d'empresa que han desenvolupat al llarg del curs.
Un dels grups format ha presentat l'empresa DOMOTICS, que es dedica a la domòtica, i l'altre grup l'empresa PA I MÉS, que es dedica a l'elaboració de pa i productes de pastisseria sense gluten
Aquesta tasca és el resultat del treball final fet al mòdul de Simulació Empresarial cursat en aquest curs del cicle de Formació Professional.
El mòdul consisteix en l'elaboració d'un treball en grup on es posen en valor els coneixements, procediments i actituds adquirits i/o desenvolupats al llarg del cicle formatiu. Per tant, ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.
Enguany ha tingut lloc el divendres 11 de març a la sala d'actes del Cercle Artístic de Ciutadella. 

Hi han assistit la resta de grups d'Administració, tant de grau mitjà com de grau superior, i també els alumnes del segon de Batxillerat de Ciències Socials, que tenen l'assignatura d'Economia dins el seu currículum.

A més a més, una vegada finalitzades les presentacions, els assistents van poder votar amb puntuacions d'1 a 5 alguns aspectes de les mateixes. 


A part, es va projectar un vídeo de la presentació que varen realitzar els alumnes de segon de grau superior durant la trobada a Barcelona els dies 16 i 17 de febrer de la plataforma Empresa Aula, a la qual assistiren els alumnes de segon, tant del cicle grau mitjà d'Administració i Gestió com de grau superior d'Administració i Finances.


Finalment i, una vegada acabades tot això, el president del Cercle Artístic, en Rafel Pallicer, ha explicat què és el Cercle Artístic i l'activitat que desenvolup i també ha parlat un poc de l'associacionisme i la seva problemática.


Ha estat tot molt interessant!!!

Us deixam unes fotografies més per mostrar alguns moments de la sessió de presentacions


diumenge, 6 de març del 2016

Aquesta és la presentació que els alumnes de 2n de Grau Superior d'Administració i Finances van fer de la seva empresa simulada, TIPIC SAS, a la IV TROBADA D'EMPRESAULA a Barcelona el dia 16 de febrer de 2016 i que va obtenir un dels segons premis que es van concedir.

https://youtu.be/eoKNxISvLo4